Διεύθυνση: Αιγαιου 84 και ανδριανουπολεως, 55133, Καλαμαριά

Tηλ: 2310 456 895

E-mail: dimitroul@hotmail.com

Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Πρόσβαση με τις γραμμές του ΟΑΣΘ