Ο Θεόδωρος Δημητρούλας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ρευματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και δέχεται ασθενείς στο ιατρείο του στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Ο ιατρός είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μετά την απόκτηση ειδικότητας, τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές  έγινε δεκτός στη Μεγάλη Βρετανία όπου εργάσθηκε και εξειδικεύθηκε για 6 περίπου χρόνια.  Ο ιατρός διαθέτει επίσημη άδεια εκτέλεσης υπερήχων του μυοσκελετικού συστήματος από το Υπουργείο Υγείας.

Στο ιατρείο παρέχοντα εξειδικευμένες, επιστημονικά τεκμηριωμένες υπηρεσίες και εξατομικευμένες συμβουλές που αφορούν τη διάγνωση και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και νοσημάτων και του μυοσκελετικού συστήματος καθώς τη θεραπευτική προσέγγιση των συστηματικών αυτοάνοσων νοσημάτων.